Přihláška

  • S ohledem na omezené možnosti realizačního týmu a na skromné zázemí je POČET STARTUJÍCÍCH OMEZEN NA 299 ŠPACÍRNÍKŮ.
  • Přihlašování na 18. ročník Špacíru bude spuštěno 1. 4. 2017 a bude probíhat systémem "Kdo dřív přijde, ten přijde dřív." Uzavřeno bude 10. 5.
  • Přihlášky zasílejte POUZE pomocí formuláře níže. Přihláška se stává platnou až po obdržení potvrzovacího emailu.
  • Prosíme zájemce, aby vyplňovali formulář pouze sami za sebe: 1 jméno = 1 mailová adresa a 1 telefonní číslo.
  • Prosíme přihlášené zájemce, aby se co nejdříve odhlásili, pokud nakonec moudře usoudí, že nemusí být všude. Umožní tím někomu jinému zničit si zdraví místo něj.
  • Nezbývá-li již mezi přihlášenými volné místo, navštěvujte průběžně tyto stránky a číhejte na jeho uvolnění (zejména v posledním týdnu). Systém náhradníků nevytváříme.
  • Každý špacírník se na trasu vydává na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svou bezpečnost. Pořadatelé neručí za žádnou hmotnou, fyzickou a už vůbec ne psychickou újmu nabytou účastníky v průběhu Špacíru. Účastníci mladší 18 let musí organizátorům před startem předat vyplněný souhlas zákonného zástupce a musí trasu absolvovat v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Organizátoři přísahají na Filku, že poskytnuté personálie nepředají třetím osobám. Dosavadní mnohaletá bezproblémová praxe toho budiž důkazem.


Přihlašování na Špacír 2017 bylo ukončeno. V případě potřeby kontaktuj organizátory.