Přihláška

  • Přihlašování na 21. ročník Špacíru bude spuštěno 1. 4. 2020 v 00:00 h a proběhne systémem „Kdo dřív přijde, ten přijde dřív.“
  • Přihlášky zasílejte pouze pomocí formuláře níže: 1 jméno = 1 mailová adresa a 1 telefonní číslo. Pokud Vám nepřijde potvrzovací mail  s platebními instrukcemi, ozvěte se nám.
  • POZOR: Přihláška se stává platnou teprve po zaplacení účastnického poplatku 120 Kč a po obdržení potvrzovacího emailu. Zájemci, kteří bankovní převod nestihnou (nebo nebudou chtít), mohou uhradit zvýšené startovné 200 Kč u předstartovní registrace.
  • Prosíme přihlášené zájemce, aby se co nejdříve odhlásili, pokud nakonec moudře usoudí, že nemusí být všude, tím méně na Špacíru. Umožní tím někomu jinému zničit si zdraví místo něj. Účastnický poplatek v takovém případě propadne ve prospěch fondu „Most přes Papajské sedlo není luxus“. 
  • Nezbývá-li již mezi přihlášenými volné místo, navštěvujte průběžně tyto stránky a číhejte na jeho uvolnění (zejména v posledním týdnu). Systém náhradníků nevytváříme.
  • Každý špacírník se na trasu vydává na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svou bezpečnost. Pořadatelé neručí za žádnou hmotnou, fyzickou a už vůbec ne psychickou újmu nabytou účastníky v průběhu Špacíru. Účastníci mladší 18 let musí organizátorům před startem předat vyplněný souhlas zákonného zástupce a musí trasu absolvovat v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Organizátoři přísahají na Filku, že poskytnuté personálie nepředají třetím osobám. Dosavadní mnohaletá bezproblémová praxe toho budiž důkazem.
  • Pokud po odeslání neobdržíte automatický mail s platebními instrukcemi, vyplňte formulář znovu s důrazem na správnost mailové adresy. V případě opakovaných potíží kontaktujte organizátory.


Letos jsme došpacírovali. Přihlašování na další ročník bude spuštěno 1. dubna 2020.