Základní informace


Špacír je výzvou k pěšímu zdolání 100 km beskydské trasy za 24 hodin. Na Špacíru nemáš soupeře. Nejde o závod, ale o zkoušku vlastní vůle a vytrvalosti.

 

Sraz na špacírování

• Špacír se každoročně koná první květnový víkend – jeho 22. ročník proběhne 7.–9. 5. 2021. Účastnit se ho mohou pouze včas přihlášení zájemci, tj. ti kteří stihli zaplatit účastnický poplatek (199,90 Kč předem, nebo 299,90 Kč na místě) a zaregistrovat se před startem. 

• Počet startujících je omezen na 250 kusů. Náhodným kolemjdoucím sice není spontánní připojení ke Špacíru odepřeno (za předpokladu, že nebudou využívat zázemí akce), avšak nevidíme to rádi.

• Přihlášení účastníci se setkají mezi 20:00 a 22:45 h na Vsetíně v budově Alcedo (středisko volného času), která leží v místní části Rybníky, na ulici Záviše Kalandry, asi 10–15 min od vlakového a autobusového nádraží. Zde se registrují, za což obdrží průvodní kartičku. Prosíme o dodržení času registrace.

 

Předstartovní program

• Čas do startu mohou registrovaní účastníci věnovat zabydlení se v některé z kluboven Skautského domu naproti budovy Alcedo. Je zde možné zanechat spacáky a další vybavení, které při samotném absolvování trasy nebude potřeba.

• V budově Alcedo je dále možné zakoupit špacírovská trička či placky a cvičit kalanetiku. Cca ve 23:00 obvykle přichází na řadu předstartovní brífink, při kterém organizátoři zahájí aktuální ročník, informují o trase, o změnách oproti předchozím ročníkům a vesměs blbě tlachají.

• Účastníci mladší 18 let musejí při registraci předat pořadatelům vyplněný souhlas zákonného zástupce.

 Ve 24:00 je špacír odstartován přímo od budovy Alceda.

 

Start

Špacír startuje od roku 2015 od budovy Alceda a jeho trasa v liché roky bude odlišná od trasy v roky sudé.

• Výjimkou jsou výroční ročníky (2019, 2024, …), kdy může trasa začínat jinde i vést jinudy, než je zvykem.

• Start ohlašuje odbíjení kostelního a špacírovského zvonu v 00:00 h (již sobotního dne).

 

Doporučené vybavení

• turistická mapová aplikace nebo mapa KČT Javorníky – západ (č. 95) 1:50 000, občanský průkaz, baterka, mobilní telefon, finanční hotovost, spacák (počítá-li účastník s přespáním na základně či na trase), ručník (uvítá-li účastník lavor s vodou na základně) a osobní výstroj, jídlo a pití dle vlastního uvážení

 

Absolvování trasy

• Cílem Špacíru je pokusit se ujít trasu dlouhou 100 km do 24 hodin. NEJEDNÁ SE O ZÁVOD! Na Špacíru nemáte soupeře. Bojujete pouze s vlastní vůlí, odolností a s mnoha jinými (mnohdy nesnadno předvídatelnými) okolnostmi.

• Každý špacírník se na trasu vydává na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svou bezpečnost. Pořadatelé neručí za žádnou hmotnou, fyzickou a už vůbec ne psychickou újmu nabytou účastníky v průběhu Špacíru. Všem špacírníkům doporučujeme, aby dbali osobní bezpečnosti a nechodili sami. Účastníci mladší 18 let musejí trasu absolvovat v doprovodu plnoleté osoby!

• Svůj postup na trase si může účastník zatrhávat na průvodní kartičce. Na trase nejsou zřízeny žádné kontroly, neboť není co kontrolovat. Všechny halucinace si zapisujte.

• Z Makovského průsmyku mohou špacírníci zaslat domů pohlednici.

• Špacírníci se mohou na trase občerstvit v některém z horských zařízení na Vsackém Cábu (teoreticky reálné pouze v případě pochodu „proti směru hodinových ručiček“), na Soláni (při pochodu „po směru“ reálné pouze pro špacírníky s vlažnějším tempem), v Hotelu Sůkenická, v Makovském průsmyku (masochisté v místní restauraci, ostatní cca mezi 8 a 14 h v Bufetu U partyzána) a na Portáši či Kohútce.

• Uvedená místa jsou dobře dostupná autem, a je tedy v případě potřeby možné si zde smluvit odvoz. Na Soláni a na Třeštíku příležitostně zastavují také autobusy. V údolí Vsetínské Bečvy (až po Velké Karlovice) projíždí během dne dostatek autobusů či vlaků, jimiž je možné dostat se zpět na Vsetín (do Vsetína, pokud jste z daleka). V případě potřeby (tj. na pokraji sil) mohou špacírníci přivolat špacírnický záchranný vůz, který je na jejich náklady přepraví na základnu.

• V případě vážného ohrožení zdraví či života, nechť špacírníci kontaktují horskou službu na čísle 1210.

• Jestliže se špacírník nevrací zpět na základnu (ale dopravuje se rovnou domů), zašle organizátorům odhlašovací SMS, ve které uvede své startovní číslo a místo, kde procházku ukončil.

 

Zpátky na základně

• Po návratu na základnu ve Skautském domě se může špacírník lehce občerstvit ve skromném bufetu (kyselica, čaj, kofola, pivo a zbytky z Bufetu U partyzána), omýt si pahýly nohou a uložit se k zaslouženému odpočinku na podlahu některé z kluboven (do nedělní 10. hodiny dopolední).

• Není bezpodmínečně nutné se navracet na základnu. Organizátoři dosažený výkon účastníkům nekontrolují ani nepotvrzují, ledaže toho není špacírník momentálně sám schopen.

• Špacírník, který do 24 h neabsolvuje celou trasu, nabývá titul Šmatlavý plazúň. Špacírník, který však zdolá 100 km do 24 h, budiž po dobu jednoho roku titulován jako Valašský lezúň. Tento titul musí při příštím ročníku obhájit, jinak se také stává Šmatlavým plazúněm (viz statistiky).

 

Po Špacíru

• Je slušné podělit se o prožité radosti a strasti s ostatními účastníky (nebo alespoň s organizátory) formou reportáže, fotek či alespoň mailu a usnadnit tak příštím zájemcům rozhodování, zda je rozumné se takovéto akce účastnit (viz archiv).